Handel forex w SKY Forex

Rynek Forex to największy najbardziej płynny rynek inwestycyjny na całym świecie. Rynek Forex pomaga międzynarodowym handlą i inwestycją poprzez wymianę jednej waluty na inną. Globalnie rozproszony i działający 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. Zmiana objętości jest ogromna, tworząca średni dzienny obrót w wysokości $4 bilionów USD, nie istnieją inne rynki większe.

W standardowej zagranicznej wymianie walutowej, jedna strona kupuję ilość jednej waluty poprzez płacenie ilością innej waluty. Wolna wymiana walutowa, której jesteśmy dziś częścią została utworzona w latach 70 przez umowę Brettona Woods'a. Ta umowa stworzyła system i ustawiła zasady dla komercyjnych i finansowych relacji między wszystkimi głównymi przemysłowymi krajami, w esencji tworząc naszą dzisiejszą globalną ekonomię.

Przed przyjęciem Bretton'a Woods'a, większość krajów przemysłowych musiała utrzymywać bardzo ciasne reżimy kursowe, aby kontrolować ich indywidualne pieniądze i wyceny walutowe. Handel między krajami zwiększył się od czasu, w którym większość krajów na świecie włączyła się stopniowo do systemu rynku płynnego

Jak oba rynki akcji i obligacji, rynek Forex oferuje wiele instrumentów różnych w warunkach ich rzeczywistej płynności. Aby zrobić to zrozumiałe, powinno być zrozumione, że większość stabilnych ekonomicznie i politycznie krajów, mają najwięcej walut "chconych", co sprawia, że są najbardziej płynni na rynku. Największe przemysłowe ekonomie na świecie, USA, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Kanada, łącznie znani jako G7 są uważane za najważniejsze. Waluty najbardziej płynne są aktywnie handlowane w dzisiejszym rynku; dolar amerykański, japoński jen, funt brytyjski, euro, jak i dolar kanadyjski. Większość szacunków poziomu aktywności tych walut na więcej niż 80% ogólnej objętość wymiany zagranicznej.

Zalety handlu Forex z SKY Forex

  • Handluj ponad 120 parami walutowymi w internecie
  • Ciasne konkurencyjne rozstępy w stałym i zmiennym handlu ECN.
  • Bezpośredni dostęp do naszego pokoju handlowego.
  • kazją do zajmowania pozycji do 200-krotności wartości konta (200: 1 wartości)
  • Wykonanie Jednym Kliknięciem na cytatach czasu rzeczywistego.
  • Dostawcy płynności Tier 1, wykonanie jednym kliknięciem aż do 10 milionów (100 lot) na transakcję.
  • Dzienne recenzje marketowe i aż do minuty informacje handlowe na podstawie czasu rzeczywistego.

Rynek otwarty 24/5 między Niedzielą 22 HRS GMT a Piątkiem 21 HRS GMT

* SKY Forex oferty z kumulacjami na pozycjach na zasadach „spot”. To oznacza, że wszystkie pozycje są ustalane dwa dni robocze od momentu powstania, zgodnie z zasadami na rynku. SKY Forex nie ułatwi fizycznych dostaw żądnych szlachetnych metali/walut.

** Liczby wydajności cytowane odnoszą się do przeszłości i wydajność w przeszłości nie jest gwarancją przyszłej wydajności ani wiarygodnym przewodnikiem dla przyszłej wydajności.

*** Te informacje nie stanowią oferty lub zaproszenia i są przekazywane w celach informacyjnych. Te informacje nie będą uznawane za dające rady i nie powinny być polegane na, aby wejść w transakcję lub jakąkolwiek decyzję inwestycyjną. Wszelkie opinie wyrażone w tym dokumencie stanowią poglądy SKY Forex w czasie preparacji. Mogą zatem ulec zmianie bez powiadomienia. SKY Forex wierzy, że informacje zawarte tutaj są dokładne jak w dniu opublikowania. Jednakże, żadna gwarancja dokładności nie jest oddana przez SKY Forex i nie ponoszą oni odpowiedzialności o błędach lub pominięć, w tym wszelkie odpowiedzialności osób trzecich, są akceptowane przez BSF Trade lub dyrektora, oficera czy pracownika.