SKY Forex Glossary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W  X   Y   Z

Przyrost (Accrual) - Dystrybucja premium i obniżek na transakcjach przednich wymian, które bezpośrednio związane są z umową zamianąwpłaty (odsetki arbitrażu), w okresie każdej umowy.

Dostosowanie (Adjustment) - Akcja legalna normalnie połączona ze zmieniającą polisą demestyczno ekonomiczną, przeważnie do nierówności poprawnychpłatności, lub aby ogłosić zmianę w oficjalnej taryfie państwa.

Analityk (Analyst) - Funduszowy fachowiec, który ma doświadczenie w oszacowaniu inwestycji, finansowych marketów, branży i sektorów. Analityk może zebrać dane marketu, aby zrobić zakup, sprzedaż i zachować rekomendacje dla klientów.

Uznanie (Appreciation) - Finansowy produkt jest opisany jako “Uznany”, gdy wzrósł w cenie przez wymagania marketu.

Arbitaż (Arbitrage) - Jednoczesny zakup, lub sprzedaż finansowego produkty, w celu korzystania z okazji różnic cen mniejszych, które pojawiają sie przy porównywaniu różnych marketów.

ADP Nie farmowa Zmiana Zatrudnienia (ADP Nonfarm Employment Change) - Mierzy zmianę w ilości zatrudnionych ludzi w ciągu poprzedniego miesiąca, nie wliczając branży farmowej. ADP, czołowy dostawca zatrudnienia dla biznesów, wyznaje ten wskaźnik dwa dni przed reportem 0oficjalnego Biura Statystyk Zatrudnieniowych (BLS). Chociaż, że wskaźnik istnieje tylko od roku 2007, pokazał przewidywalne waluty w stosunku do reportu BLS

Aukcja (Auction) - Sprzedaż rzeczy do najwyższego licytującego. (1) Metoda często używana w wymianie kontroli reżimów, dla alokacji zagranicznej wymiany. (2) Metoda używana dla alokacji papierów rzędowych, takich jak US Rachunki Skarbcowe. Mali inwestorzy dostają preferowany dostęp do rachunków. Średnia podawana cena jest wtedy wyliczana na podstawie konkurencyjnych zaakceptowanych ofertach. W niektórych przypadkach aukcji rządowych, jest to uzysk, a nie cena która została zaoferowana.

Opcja Średniej Taryfy (Average Rate Option) - Kontrakt, w którym cena przekazywana jest na podstawie różnicy ceny uderzenia i średniej taryfy punktu w okresie kontraktu. Czasami nazywana „Opcja Azjatycka”.

Azjatyckie Banki Centralne (Asian central banks) - To referencja do kolektywnych centralnych banków z czołowych ekonomii Azjatyckich „Tiger”. Z powodu wzrostu ekonomii tych krajów, te banki stały się bardziej aktywne w głównych wymianach walut, przez zarządzanie rosnących basenów zagranicznych rezerw walut poprzez handlowe nadwyżki. Ich część marketu jest istotna, oraz znana jest z influencji krótkoterminowych cen walut.

Sesje azjatyckie (Asian session) - 23:00 – 08:00 (Tokyo).

Zapytaj (Oferuj) Cenę (Ask (Offer) price) - Cena, w której market jest gotowy sprzedać produkt. Ceny są zapisywane dwutorowo, jako Licytuj/Zapytaj. Cena zapytania jest także znana, jako Oferta.

W handlu FX, cena zapytania reprezentuje cenę, za którą handlarz może kupić podstawową walutę pokazaną po prawej stronie pary walut. Np. w cytacie USD/CHF 1.4527/32, podstawowa waluta to USD, i cena zapytania to 1.4532, co znaczy, możesz kupić jeden US dolar za 1.4532 szwajcarski frans.

W handlu CFD, zapytanie także reprezentuje cenę, w której handlarz może kupić produkt. Np. w cytacie dla UK OIL 111.13/111.16, cytowany produkt to UK OIL, i cena zapytania to UK OIL 111.13/111.16 za 1 jednostkę podstawowego marketu.

AUS 200 - Australijska Wymiana Bezpieczeństw (ASX 200) to indeks najlepszych 200 firm (przez kapitalizacje marketu) wymienionych na australijskiej giełdzie.

W Najlepszej (At best) - Instrukcja dawana handlarzowi, aby kupił lub sprzedał w najwyższej taryfie dostępnej.

Na lub lepiej (At or better) - Instrukcja, aby sprzedać w specyficznej cenie, lub lepiej.

Aussie - odwołuje się do pary AUD/USD.

Balans handlu (Balance of trade) - Waluta eksportów państwa minus importy.

Tabela Pasku (Bar chart) - Tabela, która zawiera cztery ważne punkty: wyże i niże cen, które tworzą pasek pionowy, otwierająca cena, która jest zaznaczona poziomą linią po lewo od paska i ceny zamykającej, która jest zaznaczona linią poziomą po prawo od paska.

Poziom bariery (Barrier level) - Pewna ważna cena zawarta w strukturze Opcji Bariery. Jezeli cena Poziomu Bariery jest osiągnięta, warunki specyficznej Opcji Bariera powodują serię wydarzeń.

Opcja bariery (Barrier option) - Jakakolwiek ilość różnych opcji strukturalnych (takich jak knock-in, knock-out, bez dotyku, podwójnie-bez-dotyku-DNT), które dodają wielkie znaczenie do konkretnych handlów cenowych. W barierze bez dotyku, wielka zapisana płatność jest dostarczona do kupującego opcji przez sprzedającego jeżeli cena uderzenia nie jest ‘dotknięta’ przed wygaśnięciem. To powoduje zachętę do opcji sprzedawcy, aby kierować ceny ponad poziom uderzeniowy, oraz powoduje zachętę do opcji kupującego, aby bronić poziom uderzeniowy

Podstawowa waluta (Base currency) - Pierwsza waluta w parze walut. Pokazuje, ile podstawowa waluta jest warta mierząc przeciw drugiej walucie. Np. jeżeli USD/CHF taryfa równa się 1.6215, to jeden USD jest warty CHF 1.6215. W markecie FX, US dolar jest przeważnie uważany jako ‘podstawowa’ waluta dla cytatów, co znaczy, że cytaty są podawane w jednostce $1 USD na inną walutę cytowaną w parze. Główny wyjątek to brytyjski funt, euro i Dolar Australijski.

Podstawowa taryfa (Base rate) - Kredytowa taryfa centralnego banku podanego kraju.

Bazowanie (Basing) - Metoda używana w technicznej analizie – wzorze tabelowym, który pokazuje kiedy wymagania i zaopatrzenia produktów są prawie równe. To sprawia wąski handlowy zasięg i połączenie poziomów wsparcia i odporności.

Punkt Bazowy (Basis point) - Jednostka miary używana, aby opisać minimalną zmiane w cenie produktu.

Nieokrzesany market (Bearish / Bear market) - Negatywny dla strony ceny; sprzyjający obniżającemu się marketowi. Np. „Jesteśmy nieokrzesani EUR/USD” znaczy, że uważamy, że Euro spadnie przeciwko dolarowi.

Niedźwiedzie (Bears) - Handlarze, którzy oczekują spadków cen i czekają na niskich pozycjach.

Cena oferty (Bid price) - Cena, na którą market gotowy jest kupić produkt. Ceny są cytowane dwustronnie jako Licytuj/Pytaj.

W handlu FX, oferta reprezentuje cenę, w której sprzedawca może sprzedać podstawową walutę pokazaną po lewo w parze walut. Np. w cytacie USD/CHF 1.4527/32, podstawowa waluta to USD, oraz cena oferty to 1.4527, co znaczy, że możesz sprzedac jeden US Dolar za 1.4527 Szwajcarskich frans.

W handlu CFD, oferta także reprezentuje cenę, w której handlarz może sprzedać produkt. Np. w cytacie dla UK OIL 111.13/111.16, cena oferty to za 1 £111.13 jednostkę podstawowego marketu.*

Rozstęp Oferty/Zapytania (Bid/ask spread) - Różnica między ceną Oferty a Zapytania (oferty).

Duża liczba (Big figure) - Odwołuje się do pierwszych 3 cyfr w cytacie waluty, takich jak 117 USD/JPY lub 1.26 w EUR/USD. Jeżeli cena przesunie się o 1.5 dużych liczb, przesunęła się o 150 pips.

BIS - Bank dla międzynarodowych własności znajdujący się w Basel, Szwajcarii, jest dosłownie centralnym bankiem dla centralnych banków. Bis, często zachowuje się jako pośrednik marketowy między państwowymi centralnymi bankami na markecie. BIS stał się bardziej aktywny, ze zwiększeniem zarządzania rezerwowanych walut w centralnych bankach. Gdy zanotuje się, że BIS kupuje lub sprzedaje na poziomie, przeważnie jest to dla centralnego banku, dlatego ilości mogą być duże. BIS używany jest, aby uniknąć błędów marketowych podczas kupowania i sprzedawania odsetek dla oficjalnych interwencji rządowych.

Czarna skrzynka (Black box) - Pojęcie używane dla systematyczny, technicznych handlarzy basujących się na modelach.

Zdmuchnięcie (Blow off) - Podwyższy równoważnik kapitulacji. Kiedy krótcy rzucają ręcznik i pokrywają wszelkie zostawione pozycje krótkie.

BOC - Bank of Canada, centralny bank Kanadyjski.

BOE - Bank of England, centralny bank UK.

BOJ - Bank of Japan, centralny bank Japonii.

Wstęga bollinger’a (Bollinger bands) - Narzędzie używane do technicznej analizy. Wstęga planowała dwa standardowe odstępstwa na obydwu stronach prostej poruszającej się średniej, która często oznacza poziomy poparcia i ochronności.

Wiązanie (Bond) - Nazwa długu, który jest podany na specyficzny okres czasowy.

Książka (Book) - W profesjonalnym środowisku handlowym, ‘książka’ to opis totalnych pozycji biurkowych handlarza.

Brytyjski Detaliczny Konsorcjum (BRC) indeks ceny sklepu (British Retail Consortium (BRC) shop price index) - Brytyjska miara taryfy inflacji na różnych ankietowanych dostawcach. Ten indeks patrzy tylko na zmiany cen w towarach kupionych od ujść dostawców.

Broker - Osoba lub firma, która zachowuje się jako pośrednik, przyjmując kupujących i sprzedających razem za darmo lub komisję. W kontraście, ‘handlarz’ powierza kapitał i wybiera jedną stronę pozycji, licząc na zarobienie rozstępu (zysku) poprzez zamykanie pozycji w kolejnych handlarzach z innymi osobami.

Buck - Marketowe wyrażenie dla 1 miliona jednostek par opartych na dolarach, lub dla US dolarów ogólnie.

Market Bykowy / Byk (Bullish / Bull market) - Sprzyjając wzrastającemu marketowi i wzrastających cenach. Np. “Jesteśmy bykowi EUR/USD” znaczy, że uważamy, że Euro wzrośnie na przeciw dolara.

Byki (Bulls) - Handlarze, którzy spodziewają wzrostu cen, oraz którzy mogą zachowywać długie pozycje.

Bundesbank - Centralny bank Niemiec.

Kupno (Buy) - Brać długą pozycję na produkt.

Kup Dip (Buy dips) - Kupowanie 20-30-pip/punktów wycofania w przeciągu jednego dnia trendowego.

Kabel (Cable) - Para GBP/USD. Taryfa była oryginalnie transmitowana do US poprzez transatlantyckie kable w środkowych 1800, gdy waluta GBP była handlem międzynarodowym.

CAD - Kanadyjski dolar, znany także jako Loonie.

Opcja zawołania (Call option) - Handel walut, który wykorzystuje różniće odsetkową między dwoma krajami. Poprzez sprzedaż waluty z niską taryfą odsetek i kupowania waluty z wysoką taryfą odsetek, handlarz otrzyma różnicę odsetek między dwoma krajami, podczas gdy ten handel jest otwarty.

Canadian Ivey Purchasing Managers (CIPM) indeks (Canadian Ivey Purchasing Managers (CIPM) index) - Miesięczny wskaźnik sentymentu biznesu Kanadyjskiego wydanego przez Richard Ivey Business School.

Tabela świecowa (Candlestick chart) - Tabela, która pokazuje zakres handlu dla dnia, oraz cenę otwarcia i zamknięcia. Jeżeli cena otwarcia jest większa niż cena zamknięcia, prostokąt między tymi cenami będzie posiadał odcień. Jeżeli cena zamknięcia jest większa niż cena otwarcia, miejsce tabeli nie będzie posiadać odcienia.

Kapitulacja (Capitulation) - Punkt na końcu ekstremalnego trendu, gdy handlarze, którzy utrzymują przegrywające pozycje wyjdą z tych pozycji. To przeważnie sygnalizuje, że spodziewany odwrót jest już za rogiem.

Zasięgowy handel (Carry trade) - Strategia handlowa, która wydobywa różnice w taryfach odsetek zarobionych za bycie długo z walutą, która płaci dosyć wysokie taryfy odsetek, oraz krótko z inną walutą, która płaci mniejsze taryfy odsetek. Np. NZD/JPY jest znanym zasięgowym handlem od jakiegoś czasu. NZD to bardzo duży wydawca, a JPY to mały wydawca. Handlarze szukający skorzystania z tych różnicy odsetek kupili by NZD i sprzedali JPY, lub byli długimi NZD/JPY. Gdy NZD/JPY zacznie spadać przez dłuższy czas, prawdopodobnie z powodu zmiany odsetek taryf, mówi się, że zasięgowy handel się ‘odwija’.

Market gotówki (Cash market) - Market w podstawowych marketach, na których podstawie jest pochodny kontrakt.

Cena gotówki (Cash price) - Cena produktu za natychmiastową dostawę; innymi słowami, cena produkty w tym dokładnym momencie.

CBs - Skrót odwołujący się do banków centralnych.

Centralny bank (Central bank) - Organizacja rządowa, która zarządza polisami pieniężnymi kraju. Np. bank centralny w US to Federal Reserve, a bank centralny Niemiec to Bundesbank.

CFDs - Kontrakt dla Różnicy (lub CFD) to rodzaj derywatu, który daje ekspozycje dla zmian ceny podstawowej części (takiej jak indeks, czy udziału). Pozwala handlarzom na pozyskiwanie ich kapitału (poprzez handel państwowymi ilościami dużo wyższymi niż pieniądze na ich koncie) i dostarcza wszelkie zalety bezpieczeństw handlu, bez posiadania produktu. W praktycznych warunkach, jeżeli kupisz CFD za $10 i sprzedaż za $11, dostaniesz $1 różnicy. Odwrotnie, jeżeli pójdziesz krótko na handlu i sprzedasz za $10, po czym kupisz za $11, zapłacisz $1 różnicy.

Czartysta (Chartist) - Osoba, znana także jako handlarz techniczny, które używa tabel i grafów i interpretuje dane historyczne, aby znaleźć trendy i przewidzieć przyszłe zmiany.

Choppy - Ruch cen z krótkim żywotem z limitowanym prześledzeniem, które nie sprzyjają agresywnemu handlu.

Oczyszczone fundusze (Cleared funds) - Fundusze, które są swobodnie dostępne, wysłane, aby rozstrzygnąć handel.

Oczyszczanie (Clearing) - Proces rozstrzygnięcia handlu.

Zamknięte pozycje (Closed position) - Ekspozycja do kontraktów finansowych, takich jak waluty, które już nie istnieją. Pozycja jest zamknięta, poprzez położenie przeciwnej oferty, aby wyrównać otwartą pozycję. Gdy zamknięta, pozycja jest ‘kratkowana’.

Zamykanie (Closing) - Proces zatrzymania (zamknięcia) dostępnego handlu, poprzez wykonanie handlu, który jest dokładnie przeciwny otwartego handlu.

Cena zamknięcia (Closing price) - Cena, za którą produkt był handlowany, aby zamknąć pozycję. Może nawiązywać do ceny ostatniej transakcji w dniu sesji handlowej.

Zastaw (Collateral) - Atut oddany, aby zabezpieczyć pożyczkę lub gwarancję wyników.

Komisja (Commission) - Zapłata, która jest pobierania za kupno lub sprzedaż produktu.

Waluty towarów (Commodity currencies) - Waluty od ekonomii, których eksporty są w większości naturalnymi środkami, częstą nawiązują do Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Rosji.

Kompnenty (Components) - Pary dolarów, które tworzą krzyżyki (tzn. EUR/USD + USD/JPY są komponentami EUR/JPY). Sprzedaż krzyżyków poprzez komponenty, nazywana jest sprzedażą par dolarów w różnych modach, aby stworzyć pozycje krzyżowe.

COMPX - Symbol dla NASDAQ Połączonego Indeksu.

Potwierdzenie (Confirmation) - Dokument wymieniony przez odpowiedniki do transakcji, który opisuje warunki tej transakcji.

Konsolidacja (Consolidation) - Okres aktywności przypisanych do taryf, po przedłużonym przesunięciu się ceny.

Wydania konstrukcyjne (Construction spending) - Mierzy ilość wydanych pieniędzy na nową konstrukcję, wydany miesięcznie przez U.S.Department of Commerce's Census Bureau.

Zarażenie (Contagion) - Częstość roznoszenia ekonomicznych kryzysów z jednego marketu do drugiego.

Kontrakt (Contract) - Standardowa jednostka handlu forex.

Notatka Kontraktu (Contract note) - Potwierdzenie wysłane, które opisuje dokładne informacje handlu.

Rozmiar Kontraktu (Contract size) - Hipotetyczny numer udziałów jeden CFD reprezentuje

Kontrolowane ryzyko (Controlled risk) - Pozycja, która posiada limitowane ryzyko, od Gwarantowanego Zatrzymania.*

Zbieżność MA (Convergence of MAs) - Techniczna obserwacja, która opisuje ruszające się średnie różnych okresów ruszających się do siebie, co ogólnie sprawia konsolidacje ceny.

Akcja Korporacyjna (Corporate action) - Wydarzenie, które zmienia strukturę udziałów (i przeważnie ceny częściowej) towaru. Np. akwizycje, dywidenda, fuzja, podzielnie i skutki uboczne to akcje korporacyjne.

Korporaty (Corporates) - To korporacje na markecie dla zarządzania finansowego. Korporaty nie są zawsze wrażliwe na ceny, ponieważ ich spekulowane fundusze i odsetki mogą być w naturze długoterminowe, sprawiając, że odsetki korporatów są mniej ważne dla krótkoterminowych handlów.

Przeciw waluta (Counter currency) - Druga zapisana waluta w parze walut.

Przeciwosoba (Counterparty) - Jeden z uczestników transakcji finansowej.

Ryzyko Krajowe (Country risk) - Ryzyko związane z transakcjami granicznymi, w tym, ale nielimitowane do, legalnych i polityczne kondycje.

CPI - Miara inflacji – skrót dla Consumer Price Index.

Krater (Crater) - Market jest gotowy do silnego od-sprzedania.

Krzyż (np. Krzyż Yen) (Cross (e.g. Yen cross)) - Para walut, która nie zawiera US Dolara.

Waluty korony (Crown currencies) - Nawiązuje do CAD (Kanadyjski Dolar), Aussie (Australijki Dolar) Sterling (Brytyjski Funt) i Kiwi (Dolar Nowej Zelnadii) – kraje, które należą do Commonwealth.

CTA (CTAs) - Nawiązuje do doradców handlów towarowych, spekulatywni handlarze, których aktywności wyglądają jak krótkoterminowe fundusze zabezpieczeniowe; Często nawiązuje do przyszłych handlarzy z Chicago.

Waluta (Currency) - Jakikolwiek rodzaj pieniędzy zapisanych przez rząd lub bank centralny i używany legalnie i podstawowo dla handlu.

Para Walut (Currency pair) - Dwie waluty, które tworzą zagraniczne taryfy wymian, np. EUR/USD.

Ryzyko Walut (Currency risk) - Prawdopodobność przeciwnych zmian w taryfach wymian.

Symbole Walut (Currency symbols) - Trzy literowy symbol, który reprezentuje jakąś waluta, np. USD (US Dolar).

Obecne Konto (Current account) - Suma balansu handlu (eksporty minus importy towarów i usług), czynnik net zarobków (jak np. odsetki i dywidendy), oraz przeniesienie płatności net (takich jak pomoc zagraniczna). Balans handlu jest przeważnie głównym komponentem dla obecnego konta.

Handel dniowy (Day trading) - Robienie otwartego i zamkniętego handlu tego samego produktu jednego dnia.

Umowa (Deal) - Pojęcie, które określa handel ukończony przy obecnej cenie marketowej. Jest to handel na żywo, w przeciwieństwie do zamówienia.

Dostawca (Dealer) - Osoba lub firma, która jest zleceniodawcą lub odpowiednikiem transakcji. Zleceniodawcy wybierają jedną stronę pozycji, licząc na zarobienie rozstępu (zarobków) poprzez zamykanie pozycji w kolejnym handlu z inną osobą. W przeciwieństwie, broker to osoba lub firma, która jest pośrednikiem, łącząc kupujących i sprzedawców za darmową komisję.

Rozstęp rozdawany (Dealing spread) - Różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży dla kontraktu

Poziom Obrony (Defending a level) - Działanie podjęte przez handlarza, lub grupę handlarzy, aby zapobiec handlowania produktem w określonej cenie i strefie ceny, przeważnie dlatego, że posiadają odsetki w ten sposób, takich jak opcja bariery.

Deficyt (Deficit) - Ujemne saldo handlu, lub płatności.

Skreślenie z listy (Delisting) - Usunięcie towaru z listy poprzez wymianę.

Dostawa (Delivery) - Handel, w którym obydwie strony podejmują się dostawy produktu handlowanego.

Delta - Stosunek, między zmianą ceny produktu i zmianą ceny jego podstawowego marketu.

Departament Społeczności i Lokalny Rząd (DCLG) UK ceny domów (Department of Communities and Local Government (DCLG) UK house prices) - Miesięczne badanie zrobione przez DCLG, które używa bardzo dużą próbkę wszystkich ukończonych sprzedaży domów, dla pomiaru trendów ceny na brytyjskim rynku nieruchomości.

Deprecjacja (Depreciation) - Spadek wartości atutu w czasie.

Derywat (Derivative) - Finansowy kontrakt, którego wartość jest oparta na wartości atutu podstawowego. Niektórzy z najczęstszych podstawowych atutów dla pochodnych kontraktów są indeksy, akcje, towary i waluty.

Dewaluacja (Devaluation) - Gdy sztywna waluta ma możliwość osłabienia lub amortyzacji na podstawie oficjalnych akcji; przeciwieństwo rewaluacji.

Wysokość Zniżki (Discount rate) - Oprocentowanie, które kwalifikująca się instytucja depozytowa jest zmuszona na pożyczenie krótkoterminowych funduszy bezpośrednio od Banku Rezerwy Federalnej.

Rozbieżność (Divergence) - W analizie technicznej, to sytuacja, w której cena i rozmach poruszają się w przeciwnych kierunkach, jak np. ceny powiększają się, a rozmach spada. Rozbieżność jest uznawana, albo jako pozytywna (bykowa), albo negatywna (niedźwiedziowa); oba rodzaje rozbieżności sygnalizują wielkie zmiany w kierunku cen. Pozytywne/bykowe rozbieżności występują, gdy cena zabezpieczenia stwarza nową niskość, podczas gdy rozpęd wspina się w górę. Negatywne/niedźwiedziowe rozbieżności dzieją się, gdy cena zabezpieczenia stwarza nową wysokość, ale wskaźnik nie może zrobić tego samego, i porusza się w dół. Rozbieżność często pojawia się przy wydłużonych ruchach cenowych i często rozwiązuje się z ceną zmieniającą kierunek, aby podążać za wskaźnikiem rozmachu.

Rozbieżność MA (Divergence of MAs) - Techniczna obserwacja, która opisuje średnie ruchome różnych okresów ruszających się naprzeciw siebie, co ogólnie prognozuje trend cenowy.

Dywidenda (Dividend) - Kwota zarobków firmy, przekazywanych do jej akcjonariuszy – przeważnie opisywana jako kwota na akcję.

DJIA lub Dow (DJIA or Dow) - Skrót dla Dow Jones Industrial Average lub US30.

Gołąb (Dove) - Gołębi odnosi się do danych lub polisy i sugeruje łatwiejszą polisę pienięzną, lub niższe oprocentowanie. Przeciwieństwo jastrzębia.

Downtrend (Downtrend) - Price action consisting of lower-lows and lower-highs.

DXY$Y - Symbol Indeksu US Dolara.

ECB - Europejski Bank Centralny, Centralny Bank dla krajów używających euro.

Wskaźnik ekonomiczny (Economic indicator) - Statystyka wydana przez rząd, która pokazuje obecny wzrost ekonomiczny i stabilność. Często pokazują wskaźnik zatrudnienia, krajowy produkt brutto (PKB), inflacji, sprzedaży detalicznej, itd.

Zamówienie na Koniec Dnia (EOD) (End of Day Order (EOD)) - Zamówienie, aby kupić lub sprzedać na określonej cenie, które pozostaje otwarte do końca dnia handlowego, przeważnie 5pm / 17:00 Nowy Jork.

EST/EDT - Strefa czasowa Nowego Jorku, skróty dla United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight time.

ESTX50 - Nazwa indeksu Euronext 50.

EURO - Waluta strefy europejskiej.

Europejska Unia Walutowa (EMU) (European Monetary Union (EMU)) - Nazwa parasola dla grupy polis, które mają na celu koordynację ekonomicznych i fiskalnych polis w państwach członkowskich EU.

Sesja Europejska - 07:00 – 16:00 (Londyn).

Indeks kosztów pracy w Europie (Eurozone labor cost index) - Mierzy roczny wskaźnik inflacji w odszkodowaniach i świadczeniach płaconych dla cywilnych pracowników i jest uznawana za głównego kierowcę ogólnej inflacji.

Eurozone Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) wskaźnik główny (Eurozone Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) leading indicator) - Miesięczny indeks tworzony przez OECD. Mierzy ogólne zdrowie ekonomiczne, przez połączenie dziesięć głównych wskaźników, w tym średnie tygodniowe godziny, nowe zadania, oczekiwania konsumentów, zezwolenia mieszkaniowe, ceny towarów i wskaźnik oprocentowania.

EX-Dywidend (EX-dividend) - Cześć kupiona, z którą kupujący rezygnuje z prawa otrzymania następnej dywidendy i zamiast tego oddawany jest dla sprzedającego.

Data ważności / cena (Expiry date / price) - Dokładna data i czas, kiedy opcja wyczerpie się. Dwie najczęstsze opcje wyczerpują się o 10:00am ET (także określany jako 10:00 czas NY lub cięcie NY), oraz 3:00pm czasu Tokio (także określany jako 15:00 czasu Tokio i cięcie Tokio). Te okresy czasowe często mają wzrost aktywności, gdy opcja zabezpieczenia na rynku rozwija się.

Eksporterzy (Exporters) - Korporacje, które sprzedają towary międzynarodowo, co z kolei sprawia, że są oni sprzedawcami zagranicznych walut i kupującymi ich krajowej waluty. Często odnosi się wielkich Japońskich korporacji, takich jak Sony i Toyota, które będą naturalnymi sprzedawcami USD/JPY, wymieniając dolary otrzymane przez sprzedaże za granicą.

Przedłużony (Extended) - Rynek, który uważa się, że poszedł za daleko, za szybko.

Zamówienia Przemysłowe (Factory orders) - Poziom dolara nowych zamówień dla trwałych i nietrwałych towarów. Ten raport jest dokładniejszy niż raport trwałych towarów, który był wydany wcześniej tego miesiąca.

Wartość uczciwa (Fair value) - Różnica między ceną pochodnego kontraktu a podstawową ceną gotówkową na rynku. Uczciwa wartość znaczy, że nie ma możliwości arbitrażu między dwoma cenami.

Fed - Bank Rezerwy Federalnej, bank centralny Stanów Zjednoczonych, lub FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku), komitet ustawiający polisy Rezerwacji Federalnej.

Urzędnik Fed (Fed officials) - Odnosi się do członków Rady Gubernatorów Federalnej Rezerwy, lub regionalnych Prezydentów Banku Rezerwy Federalnej.

Liczba (Figure / The figure) - Odnosi się do cytatu ceny z ‘00’ w cenie, jak np. 00-03 (1.2600-03) i czyta się jako ‘liczba-trzecia’. Jeżeli ktoś sprzedaje na 1.2600, handlarze powiedzą ‘liczba została nadana’ lub ‘liczba została uderzona.’

Wypełnienie (Fill) - Gdy zamówienie zostało w pełni zrealizowane

Wypełnij lub anuluj (Fill or kill) - Zamówienie, które jeżeli nie może być wypełnione w całości, zostanie anulowane.

First In First Out (FIFO) - Wszystkie pozycje otwarte w konkretnej parze walut, są likwidowane w kolejności, w której były oryginalnie otwarte.

Poprawka (Fix) - Jeden z około 5 razy w ciągu dnia handlowego FX, kiedy duża ilość walut musi być wykupiona lub sprzedana, aby wypełnić zamówienia komercyjnego klienta. Przeważnie te czasu są związane ze zmiennością rynku. Podstawowe poprawki są jak poniżej (wszystkie czasu NY)

5:00am - Frankfurt

6:00am - London

10:00am - WMHCO (World Market House Company)

11:00am - WMHCO (World Market House Company) - more important

8:20am - IMM

8:15am - ECB

Płaskie, lub płaskie odczytania (Flat or flat reading) - Odczyty danych ekonomicznych pasujących do poziomów poprzednich okresów, które są niezmienione.

Płaskie/kratka (Flat/square) - Dostawca żargon używany do opisania pozycji, która została całkowicie odwrócona, np. kupiłeś $500,000 i sprzedałeś za $500,000, tworząc neutralną (płaską) pozycję.

Prześledzić (Follow-through) - Świeże odsetki zakupu lub sprzedaży, po kierunkowej przerwie danego poziomy ceny. Brak prześledzenia przeważnie znaczy, że kierunkowy ruch nie będzie trwały i może się odwrócić.

FOMC - Federalny Otwarty Rynkowy Komitet, komitet ustawiający polisy w Rezerwie Federalnej US.

FOMC minuty (FOMC minutes) - Zapisany rekord spotkań ustawiających polisy FOMC, wydany 3 tygodnie po spotkaniu. Minuty zapewniają większy wgląd w obrady FOOMC i może generować znaczące reakcje na rynku.

Wymiana zagraniczna (forex, fx) (Foreign exchange (forex, fx)) - Jednoczeszne kupno jednej waluty i sprzedaż innej. Globalny rynek dla takich transakcji jest nazywany „forex” lub rynek „FX”.

Zagraniczna Pozycja (Foreign Position) - oznacza pozycję, w której jedna strona zgadza się na kupno lub sprzedaż od drugiej strony uzgodnionej zagranicznej waluty.

Umowa Forex (Forex Deal) - Kupno lub sprzedaż waluty przeciw sprzedaży lub zakupu innej waluty. Maksymalny czas umowy jest zapisany, gdy umowa jest otwarta, umowa może być zamknięta w każdym momencie do daty i czasu wygaśnięcia. Umowa nie może być zamknięta w pierwszych 3 minutach, przez powody techniczne.

Przekierowanie Pokrywy (Forward Cover Taking) - Przekieruj kontrakty, aby chronić przed zmianami w kursie walutowym.

Umowa Na Prz&oa